Zápisový lístek – informace pro zákonné zástupce žáků, kteří v letošním školním roce mají podané přihlášky na střední školy

Upozorňujeme zákonné zástupce, kteří si ještě nevyzvedli zápisový lístek v předešlých termínech, aby tak učinili v pondělí dne 19. 4. 2021 od 12 do 13 hodin. Pokud Vám tento termín nevyhovuje, je možnost se individuálně domluvit na e-mailu martina.vermirovska@zslukasove.cz.

Zápisový lístek nemůžeme předat dětem, protože jej smíme vydat jen zákonnému zástupci žáka, který jeho převzetí potvrdí svým podpisem.

Zápisový lístek si pečlivě uschovejte až do doby, kdy bude Vaše dítě přijato na SŠ. Pak vyplníte 1. část zápisového lístku a odešlete nebo ho osobně doručíte na střední školu, kam byl žák přijat a kam se rozhodl nastoupit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje.

Výjimkou je případ, kdy žák bere zápisový lístek zpátky, protože chce zápisový lístek uplatnit na jiné škole, kam byl přijat na základě odvolání. V tomto případě si vyzvednete osobně zápisový lístek na SŠ po předložení Rozhodnutí o přijetí na odvolání a škola Vám potvrdí zrušení zápisu na zápisový lístek. Pak vyplníte jeho 2. část a odevzdáte na SŠ, kam se Vaše dítě dostalo na základě odvolání.

Mgr. Martina Veřmiřovská