Oznámení o vyhlášení distanční výuky

Vážení rodiče, žáci,

dnes odpoledne nás informovala KHS Ostrava o nutnosti nařízení karantény pro osoby, které byly v rizikovém kontaktu s žákem pozitivně testovaným na onemocnění Covid-19.

Z kapacitních důvodů bohužel nedošlo v průběhu 10 dnů k testování osob, které byly s pozitivním žákem v kontaktu, proto podle aktuálně platného Mimořádného opatření MZ ČR je nařízeno karanténní opatření žákům 9. ročníku do 1. 10. 2020.

Jelikož do karanténního opatření spadají i pedagogové, není možné zajistit provoz ZŠ v plném rozsahu. Z výše uvedených důvodů přechází 1. i 2. stupeň základní školy ve dnech 29. 9. – 2. 10. 2020 na distanční formu výuky. Žáci 1. – 9. ročníku mají povinnost v průběhu distanční výuky kontrolovat školní mail a reagovat na úkoly z Google Učebny. Základní škola bude uzavřena, proběhne důkladná dezinfekce prostor. Školní družina a školní jídelna nebude v provozu, obědy jsou všem automaticky odhlášeny.

V současné době probíhá jednání s KHS Ostrava a MŠMT o stanovení odlišné organizace školního roku dle § 24 odst. 3 školského zákona, aby zákonní zástupci mladších žáků měli ve výše uvedených dnech nárok na ošetřovné.

O dalším postupu vás budeme průběžně informovat, sledujte prosím školní web.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

V Ostravě, 25. 9. 2020

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy