Ozdravný pobyt 2020 – zpětná vazba žáků

Ozdravný pobyt 2020 se konal od 22. 2. do 6. 3. 2020 v Hotelu Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou.

Žáků, kteří se ozdravného pobytu zúčastnili, jsme se s určitým časovým odstupem zeptali na několik záludných otázek…

Přečtěte si a podívejte se na jejich odpovědi.

Mgr. Václav Vávra

Tento ozdravný pobyt byl finančně podpořen z dotace Statutárního města Ostrava – Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší.

Menu