V úterý 18. února 2020 se uskutečnila diagnostika nadání u žáků 3. ročníku.

Tuto diagnostiku realizovala studentka oboru psychologie brněnské Masarykovy univerzity, která se v rámci diplomové práce zaměřuje na identifikaci nadaných žáků 1. stupně základních škol. Aby byla diagnostická metoda pro žáky zajímavá, byla zvolena forma počítačové hry, která moderní formou testuje míru dedukce žáků. Po této hře následoval test logického úsudku, který ověřoval výsledky získané počítačovou hrou.

Této diagnostické aktivity se zúčastnili jen ti žáci, jejichž zákonní zástupci s diagnostikou souhlasili.

Další informace: Diagnostický systém Invenio

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Václav Vávra

Další aktuality: