Obědy do škol

Aktuality
132

Vážení rodiče, pokud jste byli informováni příslušným ÚP nebo sociálním odborem o zařazení Vašeho dítěte do projektu „Obědy do škol“,  je nutné, abyste pravidelně měsíčně informovali vedoucí ŠJ o tom, zda se žák bude stravovat. Z důvodu předchozího normování a objednávání surovin musí být i tento oběd objednán!

Pro žáky zařazené do uvedeného projetu platí stejné organizační podmínky jako pro ostatní strávníky. Při absenci žáka ve výuce je nutno obědy odhlásit – v souladu s vyhláškou o školním stravování mají nárok na dotovaný oběd žáci vždy jen první den absence. V případě, že strava nebude odhlášena, je povinen strávník uhradit plnou cenu oběda!

Pokud nevíte, zda jste byli do projektu zařazeni, kontaktujte prosím vedoucí školní jídelny. Uzavřené seznamy zařazených strávníků předává škole KÚ MSK a není možné je dále měnit!

Menu