Školní jídelna ZŠ

Kontakty na školní jídelnu
Odhlašování obědů
Stravování v době nemoci a neoprávněný odběr obědů
Prodej stravného, karty a čipy
Bezhotovostní prodej stravného (inkaso)
Ceny stravného podle věku
Dokumenty
Kontakty na školní jídelnu

Vedoucí školní jídelny při ZŠ: Šárka Hrabicová

Tel.: 596 787 636 Mobil: 724 056 862

E-mail: jidelna@zslukasove.cz

Adresa: Klegova 29A, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

Vchod do budovy školní jídelny a družiny je uzavřen denně od 8:00 do 11:10 hod.

Odhlašování obědů
 • Na webu www.strava.cz, kód naší jídelny je 4889 – den předem do 13.30 hod.
  (je nutná registrace: vyplňte Odhlašování přes internet a zaneste vedoucí školní jídelny).
 • Telefonicky: 596 768 461 (záznamník) – den předem do 13.30 hod.
 • V programu Strava.cz – pro chytré telefony s operačním systémem Android
Stravování v době nemoci a neoprávněný odběr obědů
 • Dle školského zákona č. 561/2004 § 119 se uskutečňuje stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.
 • Podle vyhlášky 107/2005 § 4 odst. 9 se považuje první den neplánované nepřítomnosti žáka za pobyt ve škole.
 • Žák má tedy v první den nemoci nárok na dotovaný oběd a hradí pouze náklady na potraviny.
 • Další dny nepřítomnosti ve škole (např. druhý a další den nemoci) je strávník povinen si stravu odhlásit.
 • V případě neodhlášení uvedené stravy je strávník povinen uhradit skutečné náklady na přípravu jídla, tj. potraviny + provozní náklady.
 • Plná hodnota stravy v naší školní jídelně činí 66 Kč. Přečtěte si další informace.
Prodej stravného, karty a čipy
 • Žáci základní školy mají možnost stravovat se ve školní jídelně při ZŠ.
 • Stravné prodáváme vždy 2 poslední dny v měsíci, pokud na tyto dny nepřipadnou prázdniny.
 • Doplňkový prodej stravného je zajištěn denně od 7.00 hod. do 8.00 hod.
 • Informace o prodeji jsou vyvěšeny před vchodem do budovy školní jídelny a zveřejněny na školním webu.
 • Výdejny obědů jsou elektronicky propojeny s kanceláří školní jídelny. Proto je místo prodeje papírových stravenek zaveden prodej karet a čipů. Kartičku (cena 38 Kč) nebo čip (cena 115 Kč) si musíte zakoupit spolu se stravou. Při poškození karty nebo čipu si musí strávník zakoupit nové. Karty a čipy jsou nevratné.
Bezhotovostní prodej stravného (inkaso)
 • Chcete-li platit obědy ve školní jídelně bezhotovostně (nutný souhlas s inkasem ve Vaší bance), zajděte si pro příslušné formuláře k vedoucí školní jídelny.
 • Pokud chcete mít uhrazeno stravné z účtu na další měsíc, souhlas k inkasu musíte odevzdat již do 15. dne předešlého měsíce.
 • Obědy budou automaticky načítány každý měsíc, počínaje 1. dnem v měsíci.
 • Nebudete již muset platit v hotovosti, budete se starat pouze o odhlášení stravy.
 • Základní škola ani školní jídelna neručí za neuhrazenou stravu z důvodu nedostatku finančních prostředků na Vašem účtě!
Ceny stravného podle věku

Dle přílohy k vyhlášce č. 107/2005 Sb. jsou strávníci do věkových skupin zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku. Školním rokem se rozumí doba od 1. září stávajícího roku do 31. srpna následujícího roku.

Zařazení dle věku:

 • Kategorie 7-10 let: 24 Kč
 • Kategorie 11-14 let: 27 Kč
 • Kategorie 15 a více let: 29 Kč
 • Cizí strávníci: 66 Kč
Menu