Video 50

Oslavy 50 let založení naší školy pokračují videem – odlet i přílet opět skvěle navigovala firma DronCorp.

Za režii všeho dění na zemi děkujeme Mgr. Janě Gořulové.

Mgr. Václav Vávra