Foto 50

V tomto školním roce 2018/2019 slaví naše škola výročí 50 let od založení.

A tak jsme se všichni – tedy více než 400 žáků – sešli v úterý 16. října 2018 na hřišti, abychom díky skvělé spolupráci s firmou DronCorp získali nad těmi našimi letošními oslavami ten správný nadhled…

Za přípravu i organizaci akce „Foto 50“ děkujeme Mgr. Janě Gořulové.

Mgr. Václav Vávra