Podporujeme nadání a talent – nový projekt

Oficiální název projektu zaměřeného na podporu vzdělávání a talent managementu zní Podporujeme nadání a talent.

Tento projekt je zaměřen na speciální vzdělávání a rozvoj talentu mimořádně nadaných žáků. Hlavním cílem tohoto projektu je nabídnout talentovaným žákům možnost rozšíření znalostí a dovedností v přírodovědných a technických předmětech. Naše škola získala dotaci z rozpočtu Statutárního města Ostrava na podporu individualizace pedagogické a výchovné práce s nadanými žáky. Díky poskytnutým financím bude moci naše škola pořídit 3D tiskárnu a další materiální zázemí pro tento projekt, který bude využíván pro praktickou výuku na naší škole.

Do projektu je zapojeno 20 žáků 5. – 9. ročníku ZŠ MUDr. Emílie Lukášové. Hlavním kritériem pro výběr žáků byla jejich schopnost vymýšlet neobvyklé a originální postupy při řešení problémů. Dále byla také důležitá orientace žáků v přírodovědných a technických tématech.

V průběhu tohoto projektu budou realizovány exkurze do odborných firem a soutěžní workshopy „Věda nás baví“. Zlepšení technických dovedností a znalostí u žáků by mělo vést k prohloubení jejich zájmu v této oblasti a následné motivaci ke studiu na technických středních a vysokých školách. Industriální tradice našeho regionu tomu bude velmi nápomocna.

Mgr. Nikola Tanhäuserová

Další aktuality: