Národní házená na Lukášce

Vážení rodiče, ve spolupráci s SSK Vítkovice nabízíme dětem 1. stupně možnost navštěvovat sportovní kroužek národní házené. Obsahová náplň bude zaměřena na všestranný rozvoj obratnosti a míčové hry. V průběhu roku se děti budou podle svého zájmu v tomto sportu moci postupně účastnit zápasů a turnajů. Kroužek bude od září probíhat v tělocvičně školy, povedou ho kvalifikovaní lektoři.

Děti, které chodí do školní družiny, si budou trenéři vyzvedávat a do kroužku je odvedou společně. V rámci registračního poplatku 350 Kč jsou žáci pojištěni pro případ úrazu.

Vyplněné přihlášky odevzdejte prosím třídnímu učiteli.

Národní házená je původní česká národní hra, která se hraje v českých zemích více než sto let. Tento sport patří mezi bojovné, rychlé, živé a hlavně kolektivní sportovní hry. Národní házená vyžaduje nasazení, soustředění, odpovědnost a hlavně smysl pro kolektiv.

Do kroužku se může přihlásit každý žák školy ve věku od 5  do 9 let.

Nabízíme Vám pravidelnou profesionální sportovní přípravu, start v pravidelných soutěžích různých kategorií, přípravný výcvikový tábor v prázdninovém období a mnoho dalšího…

V případě zájmu kontaktujte ing. Helenu Novotnou, tel. 603 989 773 nebo ing. Michala Kratochvíla, tel. 603 982 355.

Máte-li zájem o přihlášku do národní házené na naší škole, kontaktujte vedení školy.

Oficiální web oddílu národní házené SSK Vítkovice – TADY.

 

ssk_vitkovice_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hazena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: web Národní házené SSK Vítkovice

 

Menu