Zápis do školní družiny na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

zveřejňujeme informace k zápisu do školní družiny pro školní rok 2024/2025:

  • zápis do školní družiny proběhne ve dnech 4. – 10. června 2024,
  • zapsat se musí i žáci, kteří již školní družinu navštěvují,
  • vyplněné Žádosti o přijetí předejte z kapacitních důvodů v daném termínu vychovatelkám,
  • výše úplaty od září 2024 stanovená zřizovatelem činí 300 Kč / měsíc.

Ludmila Zdráhalová, vedoucí vychovatelka