Výsledek zápisu k povinné školní docházce

Zveřejňujeme Výsledek zápisu k povinné školní docházce (1. ročník ve školním roce 2024/2025).

Náhradní termín zápisu pro děti, které byly nemocné: 18. 4. 2024, 14.00 hod.

K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.