Geologická dílna pro deváťáky

Aktuality

V pondělí 25. března 2024 se na naší škole uskutečnil workshop „Geologická dílna“, kterého se zúčastnili žáci tříd IX. A a IX. B. Tato netradiční hodina přírodopisu byla vedena panem Ing. Josefem Havelkou, který má bohaté zkušenosti v oblasti geologie, a byla zaměřena na praktické cvičení v oblasti hornin a nerostů.

Během dílen měli žáci možnost seznámit se s různými typy nerostů a jejich vlastnostmi. Pod vedením pana Havelky pojmenovávali jednotlivé nerosty a následně pracovali na jejich seřazení podle stupně tvrdosti. Další částí workshopu bylo seznámení se s různými typy hornin a jejich vznikem. Žáci si rozdělili horniny dle místa, kde vznikly. Celkem měli možnost prozkoumat 200 kg vzorků. Tato praktická zkušenost jim umožnila upevnit své znalosti získané během výuky neživé přírody v hodinách přírodopisu a lépe si představit reálné příklady hornin a nerostů.

Celkově se dílny žákům velmi líbily. Kombinace teoretických znalostí z výuky a praktického cvičení přinesla do výuky nový rozměr a pomohla žákům lépe porozumět problematice hornin a nerostů.

Prohlédněte si fotografie.
Ing. Veronika Hefková