KiVa – program proti šikaně

Aktuality, KiVa

Od 2. pololetí školního roku 2023/2024 se naše škola zapojila do preventivního programu proti šikaně KiVa.

Tento program je postaven na výsledcích vědeckých studií a jeho cílem je prevence a řešení šikany. KiVa se skládá ze tří hlavních prvků: prevence, intervence a monitorování.

Preventivní opatření jsou zaměřena na všechny žáky a zahrnují například výukové lekce a on-line hry, které hrají klíčovou roli v celém programu. Lekce se zaměřují mimo jiné na rozvíjení dobrých vztahů mezi žáky, zlepšování socio-emočních dovedností a budování pozitivního klimatu ve třídě.

Cílená opatření pak směřují k žákům, kteří jsou přímo postiženi šikanou, a poskytují škole i žákům nástroje k aktivnímu řešení a zastavení šikany.

Výsledky realizace programu jsou monitorovány pomocí pravidelných on-line dotazníků pro žáky a učitele. Získaná zpětná vazba škole poskytuje informace, které pomáhají optimalizovat postupy v boji proti šikaně.

Prohlédněte si web projektu KiVa.

Mgr. Dita Nitschmannová a Mgr. Pavlína Zátopková, školní koordinátorky projektu KiVa