Bielefeld – návštěva v německé partnerské škole

Ve dnech 21. – 24. 11. 2023 proběhla v rámci projektu „Práce s nadanými žáky“ z programu Erasmus+ návštěva v partnerské škole v německém Bielefeldu. Experimentální „Laborschule“ byla vybrána pro možnost porovnání metod a forem práce s talentovanými žáky.

Dozvěděli jsme se, že zařízení s 660 studenty je státní experimentální školou ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko a zároveň vědeckým pracovištěm Pedagogické fakulty Bielefeldské univerzity. Základní myšlenkou je demokratická školní kultura, žáci jsou vedeni k toleranci a zodpovědnosti za své jednání. Školu navštěvují žáci od 0. (předškolního) ročníku až po 10. ročník. Organizačně je výuka rozdělená do 4 úrovní, které kombinují více překrývajících se ročníků. V jedné skupině se učí děti různého věku, plně jsou integrováni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Výuka jednotlivých skupin probíhá v otevřeném prostoru, nejedná se o klasické učebny, jak je známe od nás. Aktivity se podle zaměření jednotlivých žáků konají až do pozdních odpoledních hodin, starší žáci se podílejí na dalších aktivitách školy a pomáhají mladším spolužákům. Součástí školního programu je také cestovní kurikulum (výlety, vícedenní pobyty v přírodě a na horách a čtrnáctidenní stáž v zahraničí). Hodnocení probíhá slovně, klasické známky dostávají žáci až v 9. a 10. ročníku. Žákům nejsou zadávány klasické domácí úkoly, ve vyšších ročnících zpracovávají samostatné prezentace a projekty.

Na rozdíl od českých běžných škol jsme v podstatě neviděli učitelské dohledy o přestávkách na chodbách ani na školním dvoře. Děti více spoléhaly samy na sebe, nečekaly na pokyn učitele.

Srovnání různých systémů a přístupů k výchově a vyučování bylo velmi přínosné, určitě jsme všichni načerpali novou inspiraci a náměty pro naši práci. Děkujeme učitelům partnerské školy za milé přijetí a trpělivost při zodpovídání mnoha našich dotazů.

Prohlédněte si web školy Laborschule Bielefeld.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Petra Kalousková

Další aktuality: