Zuzana Pospíšilová – beseda se spisovatelkou

Dne 22. 9. 2023 proběhla v rámci projektu Mluvím, čtu, rozumím III. financovaném z rozpočtu Statutárního města Ostrava beseda s autorkou mnoha oblíbených dětských knih, paní Zuzanou Pospíšilovou.

Beseda začala představením titulů z tvorby pro děti, čtením ukázek a vyprávěním o dobrodružstvích, která se v nich skrývají. Dále měli žáci možnost nahlédnout do tvůrčího procesu vzniku knih a zjistit, co spisovatelská práce obnáší. Mohli vidět originální kresby ilustrátorů, kteří spolupracují s paní Pospíšilovou na jejích knihách. Následovaly zábavné aktivity v podobě řešení hádanek z knížek poezie a také hry s písmeny a slovy. Paní spisovatelka dokázala svým přednesem žáky velmi zaujmout a vtáhnout je do tvůrčích činností.

Na závěr autorka podepsala dětem knížky, které si z domu přinesly, a neopomněla připsat i osobní věnování. Hezkým gestem bylo i věnování jednoho ze svých titulů do školní knihovny. Pro žáky byla návštěva známé spisovatelky velkým zážitkem a motivací pro čtení. Beseda rozšířila jejich obzory a podnítila zájem o literaturu.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Dita Nitschmannová