Workshop na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity propojil teorii s praxí

Ve čtvrtek 7. září 2023 se na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity uskutečnil workshop, který obohatil žáky o neocenitelné praktické zkušenosti.

Tři stanoviště, tři jedinečné zážitky. Pod vedením zkušených vysokoškolských pedagogů měli žáci příležitost propojit své teoretické znalosti s praxí.

První stanoviště bylo zaměřeno na izolaci přírodních barviv z listů ječmene a begónie.

Mikroskopování a tvorba vlastních preparátů byla druhou zastávkou na cestě vědeckého objevování. Pod drobnohledem se otevřel úplně nový svět drobných struktur. Žáci měli možnost si i sami vytvářet své preparáty.

Poslední stanoviště workshopu se věnovalo modelaci říčních toků a samočistící schopnosti řek. Žáci zde mohli pochopit složité mechanismy, které stojí za funkcí přírodních ekosystémů. Tato část nabídla příležitost uplatnit znalosti z hydrologie do praktických úkolů.

Celý workshop byl pro žáky obohacujícím zážitkem, který jim otevřel nové perspektivy v oblasti přírodních věd. Praktická cvičení a spolupráce s pedagogy z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity poskytla neocenitelný náhled do vědeckého výzkumu.

Děkujeme všem, kteří zorganizovali tento inspirativní workshop a těšíme se na další společné akce.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Martina Veřmiřovská