Nové trendy v chemickém vzdělávání – Karolína a Vašek vybojovali 2. místo

V pátek 15. září 2023 proběhl na Katedře chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity workshop „Nové trendy v chemickém vzdělávání II“.

Tohoto workshopu se zúčastnili i Karolína Slaná a Václav Kožušník (oba ze třídy IX. A). Celé dopoledne strávili v laboratořích, kde pracovali na čtyřech stanovištích:

  • Spektrofotometrie – Zde měli možnost zajistit UV index na svých vlastních slunečních brýlích. Tato aktivita jim pomohla lépe porozumět vlivu slunečního záření na oči a vhodné ochranné prostředky.
  • Analytické metody – Žáci měli příležitost určit neznámý vzorek pomocí základních analytických metod. Tato činnost rozvíjela jejich schopnosti v oblasti chemického vyhodnocení a diagnostiky.
  • Fotografie a filmování – Na tomto stanovišti se žáci stali dokumentaristy chemických pokusů a reakcí. Tato zkušenost jim pomáhá lépe porozumět vizuálním aspektům chemie a výzkumu.
  • Kriminalistika a analýza stop – Na posledním stanovišti se žáci ocitli v roli kriminalistů, kde zkoumali otisky prstů a bot, izolovali DNA a rozeznávali různé typy skvrn pomocí fluorescence a luminiscence. Tato činnost je zavedla do světa forenzní analýzy.

Práce na jednotlivých stanovištích byla podrobena bodovému hodnocení, proto v závěru proběhlo vyhodnocení. Naši žáci prokázali vysokou úroveň znalostí a dovedností v oblasti chemie. V těsném souboji obsadili krásné druhé místo. Od zlata je dělilo 0,5 bodu. Děkujeme, že jsme měli možnost se této inspirativní akce zúčastnit a poskytnout našim žákům možnost rozvíjet jejich chemické schopnosti. Těšíme se na budoucí spolupráci a další podobné události, kterých se opět rádi zúčastníme!

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Martina Veřmiřovská