Setkání parlamentu mládeže Ostrava-Jih

Ve čtvrtek 8. června 2023 se dva členové našeho školního parlamentu, Tadeáš Špaček (VIII. S) a Eliška Křívová (VII. B), zúčastnili setkání parlamentu mládeže Ostrava-Jih.

Setkání proběhlo v zastupitelské místnosti úřadu Městského obvodu Ostrava-Jih a bylo pořádáno Městským obvodem Ostrava-Jih a Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s SVČ Korunka. Sloužilo jako úvod k zahájení činnosti obvodních parlamentů, které se naplno rozběhnou od září 2023.

Žáci byli rozděleni do skupin a zabývali se společně například těmito otázkami:

  • Co nám v našem obvodě chybí?
  • Co máme v našem obvodě rádi?
  • Co je důležité pro spokojený život v obvodě?
  • Co by mi pomohlo, abych se ve škole cítil/a lépe?

Během práce se seznámili s členy parlamentů jiných škol a také se na ně přišel podívat i Bc. Martin Bednář, starosta Městského obvodu Ostrava-Jih. Na závěr proběhly prezentace výtvorů. Během prezentací měl každý prostor pro vyjádření a probíhala diskuze.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Veronika Maková