Chráníme přírodu v Poodří – projektový den mimo školu

Aktuality

V pátek 12. května 2023 vyrazili sedmáci ze tříd VII. B,C a S do Bartošovic u Nového Jičína.

Zde si mohli vyzkoušet psaní husím brkem, seznámit se s různými druhy ptačích vajec či způsoby hnízdění. Získané poznatky i dovednosti si žáci ověřili ve skupinové práci s pracovním listem. Projektový den pokračoval v Domě přírody, kde se žáci dozvěděli více o fungování Záchranné stanice živočichů v Bartošovicích. Poté následovala komentovaná prohlídka expozic fauny a flóry Poodří, která se prolínala znalostními otázkami lektora. Nedílnou součástí byla prohlídka části Záchranné stanice, kde se chovají hendikepovaní živočichové, zejména ptáci. Největší úspěchem bylo krmení vydry.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Zlatuše Kotulová