Výstava výtvarných prací v K-TRIO

V březnu 2023 si při návštěvě Oddělení pro děti a mládež Knihovny města Ostravy v kulturním domě K-TRIO můžete prohlédnout některé výtvarné práce žáků školy a školní družiny.

Prohlédněte si fotografie.

Ludmila Zdráhalová, vedoucí vychovatelka