Třída VIII. S v Archivu města Ostravy

Aktuality

Třída VIII. S strávila páteční dopoledne 17. března 2023 v Archivu města Ostravy, který letos slaví 100 let od svého založení.

V rámci exkurze se žáci seznámili s dějinami archivu, prací archiváře a prohlédli si nejstarší listiny, pečetidla či městské knihy. Součástí prezentace byly rovněž ukázky map, plánů a fotografií, také městské části Hrabůvka. Žáci měli možnost prohlédnout si také první kroniku naší školy z počátku sedmdesátých let i všechny uchované kroniky dříve samostatné školy Klegova.

Druhou částí exkurze byla prohlídka archivní budovy. Viděli jsme knihařskou a fotografickou dílnu, badatelnu, kde si žáci mohli sami v počítači vyhledat digitalizované archiválie, a na závěr exkurze jsme mohli nahlédnout do depozitáře, kam veřejnost nemá přístup.

Exkurze se velmi vydařila a všichni jsme si odnesli řadu nových poznatků.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Karolína Flašarová