Chemická olympiáda 2023 – výsledky okresního kola

V pátek 3. 3. 2023 ve v prostorách SPŠCH uskutečnilo okresní kolo Chemické olympiády kategorie D. Zúčastnilo se jej celkem 20 žáků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Účastníci byli rozděleni do dvou skupin. Každá skupina plnila úkoly v laboratoři a pak následoval teoretický test. V praktické části byly čtyři úlohy. Jedna byla na důkaz bílkovin a ostatní byly úlohy s hydrogenem uhličitanem amonným. Teoretická část byly hlavně zaměřena na chemické výpočty a rovnice.

Naši žáci Michal Chytil a Jan Glumbík, oba ze třídy IX. A, v konkurenci gymnázií obsadili krásné 12. a 14. místo.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Martina Veřmiřovská