HOBIT & Act FAST – zapojili jsme se

Naš škola se zapojila do programu HOBIT a aktivity Act FAST.

HOBIT je vzdělávací program, který vás naučí rozpoznávat příznaky různých onemocnění a správně na ně reagovat.

Program HOBIT se zaměřuje hlavně na cévní mozkovou příhodu (mozkovou mrtvici) a infarkt myokardu. Zatímco mrtvice je stále nejčastější příčinou trvalé invalidity, onemocnění srdce si celosvětově drží první příčku jako nejčastější příčina úmrtí. Protože se postupně snižuje věk lidí, které tato onemocnění mohou postihnout, je důležité o nich více a více mluvit. Ideálně už s dětmi ve školním věku. Často jsou to ony, které jsou svědky mozkové či srdeční příhody u svých prarodičů a rodičů.

Program HOBIT je součástí iniciativy Act FAST, která šíří osvětu o mozkové mrtvici mezi širokou veřejností. Program HOBIT a další aktivity iniciativy Act FAST, jako je například výzva #actfast s balónkem Strokiem, ambasadorský program pro teenagery i dospělé, osvětové kurzy, nebo přednášky, realizuje Skupina veřejného zdraví z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Mgr. Jana Gořulová