Olympiáda z českého jazyka 2022 – výsledky školního kola

Koronavirové omezení pominulo, rok se s rokem sešel a my jsme se vrátili do běžného koloběhu soutěží. V pátek 2. prosince 2022 se setkali nejlepší češtináři z 8. a 9. ročníku, aby si porovnali schopnosti opravit formulační nedostatky televizních komentátorů, odstranili komičnost vět vyplývající z dvojsmyslnosti nebo se zamysleli nad tím, co se jim na listopadu líbí a co nelíbí.

V jazykové části získaly nejvíce bodů Hana Kozáková z IX. B a Hana Vejmolová z IX. C. Obě ukázaly i stylistickou obratnost a schopnost prakticky využít umělecké prostředky. Hanky postupují do dubnového okresního kola. Náhradníky jsou Milan Kantor z IX. C a Karolína Slaná z VIII. A.

Všem 21 účastníkům děkujeme a Hankám přejeme úspěch v okresním kole.

Za vyučující českého jazyka

Mgr. Lenka Jeřábková