Třídy IX. D a IX. S navštívily Úřad práce v Ostravě

Aktuality

V Informačním a poradenském středisku (IPS) pro volbu a změnu povolání v Ostravě se žáci seznámili s možnostmi, které jim mohou pomoci při výběru jejich profesní dráhy.

Byli informováni o možnostech a podmínkách studia na jednotlivých školách, vyzkoušeli si test zájmů.

Těm, kteří ještě váhají a neví, na kterou školu se přihlásit, bylo navrženo, aby se i s rodiči dostavili na osobní konzultaci.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Dagmar Haasová