Oznámení o volbách člena školské rady za zákonné zástupce žáků

Aktuality

Na základě § 167 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, vyhlašuji volby člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků.

Volen bude člen ŠR za zákonné zástupce žáků původní ZŠ MUDr. Emílie Lukášové.

Volby se uskuteční v úterý 6. 9. 2022 od 16.30 hod. v budově ZŠ v rámci třídních schůzek. Zvolen bude pouze jeden kandidát, který nahradí po skončení funkčního období členku školské rady Mgr. Ivu Staškovou.

Navrhovaní kandidáti:

  • Michaela Kosellková
  • Martina Sobczyková

Případné další návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců žáků můžete podat v pracovních dnech v kanceláři ředitelství školy, případně elektronicky na e-mail: info@zslukasove.cz, a to nejpozději do 4. 9. 2022.

Školská rada při ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova je šestičlenná, tvoří ji 2 zástupci z řad pedagogických pracovníků, 2 členové určení zřizovatelem a 2 členové zvolení za zákonné zástupce žáků (1 člen za původní ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a 1 člen za původní ZŠ Klegova 27).

V Ostravě, 28. 8. 2022

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Další aktuality: