Nový školní rok 2022/2023

Aktuality

Vážení rodiče, milí žáci!

Pomalu nám končí prázdniny, za pár dnů tady máme nový školní rok. Doufám, že jste si užili krásné léto, načerpali nové síly. Zaměstnanci školy si také užívali zaslouženou dovolenou, ale celé prázdniny jsme nezaháleli. Probíhaly rekonstrukce, opravy, malování, instalace nového školního nábytku.

Od září nás čeká několik změn: z důvodu nízkého počtu žáků musely být sloučeny loňská I. A a I. B, letos tuto třídu II. A povede paní učitelka Dita Nitschmannová. Sportovní třídu VIII. S posílí po odchodu vyššího počtu fotbalistů do jiného klubu žáci loňské VII. C. V některých třídách se objeví také několik nových spolužáků z Ukrajiny. Třídu IV. B převezme paní učitelka Lucie Čenčíková, která se vrací do práce po rodičovské dovolené. Nově bude IV. B umístěna v pavilonu A, ve 2. patře. Těšíme se také na tři třídy našich prvňáčků. Společně slavnostně uvítáme nový školní rok 1. září v 8 hodin, s prvňáčky se sejdeme v atriu školy a poté si je jejich paní učitelky odvedou do tříd.

Stále ještě probíhají práce na rekonstrukci školní kuchyně, v posledním srpnovém týdnu proběhne kolaudace. Z technických důvodů bude moci vaření začít až od pondělka 5. září. Děkujeme za pochopení a prosíme rodiče, aby na 1. a 2. září připravili dětem větší svačinu.

Školní družina bude v běžném provozu již od 1. září. Pokud máte zájem o umístění dítěte do ŠD, je potřeba nejpozději 1. září odevzdat vyplněnou přihlášku vedoucí vychovatelce paní Zdráhalové. Volná místa jsou omezena kapacitou školní družiny.

Ve čtvrtek 1. září budou všechny děti ve škole do 8.45 hod., v pátek 2. září mají žáci 1. ročníku dvě vyučovací hodiny – tedy do 9.40 hod., ostatní třídy budou končit v 11.40 hod.

Přeji všem úspěšné vykročení do nového roku!

Petra Kalousková, ředitelka školy