Ostravské sportovní hry 2022 – 1. místo vybojovala naše škola

Tento projekt byl realizován statutárním městem Ostrava ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK) České republiky.

Žáci po celý rok v hodinách tělesné výchovy plnili „měsíční výzvy“ – disciplíny:

  • říjen – vytrvalostní běh: 500 m – I. stupeň, 1 000 m – II. stupeň;
  • prosinec – šplh;
  • leden – přeskoky přes švihadlo;
  • únor – driblink;
  • březen – gymnastika: kotouly – I. stupeň, kotouly, přemet stranou, roznožka – II. stupeň;
  • duben, květen – běh na 60 m, skok daleký nebo hod kriketovým míčkem.

Cílem bylo co největší zapojení dětí do sportovních aktivit. Hodnotilo se, kolik procent žáků školy výzvy splnilo.

Vyvrcholením celého projektu bylo slavnostní vyhlášení deseti nejlepších škol, které se uskutečnilo v pátek 10. 6. 2022 v atletické hale, kde byl školám předán poukaz v hodnotě 10 000 Kč na nákup sportovních pomůcek.

Předání se zúčastnilo 15 žáků z každé školy, pro které bylo připraveno několik stanovišť, kde si pod dohledem trenérů a asistentů mohli vyzkoušet badminton, překážkovou dráhu, gymnastiku, judo, kickbox, florbal, švihadla, para basketbal a para hokej.

Dík patří všem žákům a jejich učitelům, kteří výzvy i opakovaně plnili, čímž pomohli k vítězství.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Dagmar Haasová

Další aktuality: