Organizační informace pro rodiče budoucích prvňáčků

 1. Školní družina
 • Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 17. 6. 2022 vedoucí vychovatelce nebo na vrátnici školy

 

 1. Školní jídelna
 • Vyplněnou přihlášku ke stravování v ŠJ odevzdejte vedoucí ŠJ ZŠ p. Hrabicové
 • Je nutno zakoupit čip nebo ISIC Školák pro evidenci strávníka
 • Platba stravy přednostně inkasem, souhlas s inkasem zadejte v internetovém bankovnictví své banky
 • Zájemci o účast v projektu „Obědy do škol“ se registrují prostřednictvím Úřadu práce

 

 1. Průkaz ISIC
 • Nahrazuje čip do školní jídelny
 • Vyplněnou žádost odevzdejte na vrátnici školy (nebo zatím naskenujte a pošlete e-mailem)
 • Zašlete průkazovou fotografii dítěte (stačí fotografie obličeje z mobilu nebo naskenovaná fotografie)
 • Poplatek 350,- Kč: na účet školy 50234761/0100 (do zprávy uveďte jméno a příjmení dítěte), nebo hotově do pokladny. Úhradu proveďte nejpozději do 31. 7. 2022
 • Kontaktní email: marcela.tomcikova@zslukasove.cz