Informatika s Emilem u čtvrťáků

Novou metodu vyučování programování si v předmětu Informatika zkouší žáci čtvrtých tříd.

Řeší s robotem Emilem různé informatické úlohy a rozvíjejí při tom informatické myšlení spolu s logickým a matematickým myšlením. Např. navigují robota tak, aby poskládal početní výraz s předem daným výsledkem na čtyři kroky. Objevují způsoby řešení, přemýšlejí nad různými variantami, společně diskutují nad vlastním úsudkem a obhajují svá tvrzení.

Žáky práce s novým programem baví, podporuje v nich zvídavost a motivuje je k objevování. Informatika s Emilem se prolíná napříč předměty a učí žáky pracovat v digitálním prostředí.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Veronika Tkačuková