Bo nám to není jedno – Ostrava-Jih!!!

Ve středu 15. června 2022 se dva zástupci našeho školního parlamentu, konkrétně Tadeáš Špaček ze třídy VII. C a Adam Vrážel ze třídy VIII. A, zúčastnili zcela nové akce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a městského obvodu Ostrava-Jih. Setkání proběhlo pod názvem „Bo nám to není jedno – Jih!!!“.

Společné setkání zástupců všech škol městského obvodu Ostrava-Jih bylo velice inspirující, jelikož všichni sdíleli své podněty a zároveň si vyměňovali nápady pro budoucí fungování školního parlamentu tak, aby vytvořil příznivé klima celé školy.

Prohlédněte si fotografie.

Přečtěte si článek na webu městského obvodu Ostrava-Jih i příspěvek na Facebooku městského obvodu Ostrava-Jih.

Mgr. Gabriela Černocká

Další aktuality: