Rozvoj komunikačních dovedností v hodinách přírodopisu

Žáci třídy VIII. C se zúčastnili výzkumu, který se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností pomocí mobilních technologií.

Jednou z aktivit bylo posílení schopnosti žáků formulovat věty a zdokonalovat vlastní verbální projev. Při této aktivitě žáci použili aplikaci ChatterPix, do které nahráli mluvenou odpověď na položenou otázku a pomocí aplikace pak vytvořili jednoduchou animaci. Touto aktivitou si žáci nejen zopakovali učivo a zlepšili své vyjadřovací schopnosti, ale také se nesmírně bavili a posílili svou kreativitu.

Výzkum bude doplněn o další aktivity, které se uskuteční v příštím školním roce.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Daniel Tran, Katedra informačních a komunikačních technologií Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, a Mgr. Jana Gořulová