Zápis do 1. třídy 2022 – pozvánka a informace

Vážení rodiče, milí předškoláci,

zveme Vás na zápis do 1. třídy, který se uskuteční ve dnech 4. a 5. dubna 2022 od 12 do 18 hodin.

Co Vám naše škola nabízí? Prohlédněte si naši vizitku.

Informace k zápisu:

 • k základnímu vzdělávání se zapisují děti, které dovrší k 31. 8. 2022 věku šesti let. Pro školní rok 2022/2023 jsou to děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
 • Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2021), přijdou zákonní zástupci k zápisu znovu.

K zápisu se dostaví:

 • zákonný zástupce dítěte
 • dítě, které splňuje zákonné podmínky pro přijetí do 1. třídy základní školy

S sebou:

 • rodný list dítěte
 • je-li dítě cizím státním příslušníkem, pak i doklad o povolení jeho trvalého pobytu
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno

Odklad povinné školní docházky:

 • Není-li dítě po dosažení šestého roku věku tělesně nebo duševně vyspělé, má zákonný zástupce možnost požádat u zápisu o odklad školní docházky.
 • K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutné doložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. (Pokud zákonný zástupce dítěte nedoloží u zápisu obě doporučení, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 31. 5. 2022)

Do 1. třídy mohou nastoupit i pětileté děti:

 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 jsou doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště a odborného lékaře.

U zápisu vyplňuje zákonný zástupce dítěte:

 • žádost o přijetí dítěte k základnímu  vzdělávání
 • zápisní list

V průběhu měsíce června 2022 proběhne informační schůzka pro rodiče.

Těšíme se na Vás.

Další aktuality: