Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III

Aktuality

Naše škola je zapojena do projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III, jehož nositelem je statutární město Ostrava.

Registrační číslo projektu: CZ.02.03.68/0.0/0.0/20_082/0022870

Web projektu: https://map.ostrava.cz/

Logo projektu: