CLIL v hudební výchově

Aktuality, CLIL

Využití metody CLIL je pro nás v hudební výchově už léta samozřejmostí. Jejím prostřednictvím se zdokonalujeme nejen v praktických činnostech, jako jsou například hra na nástroje, rytmická cvičení nebo zpěv, ale také v teorii hudby nebo v hudebních dějinách. Ukázky zajímavých špičkových hudebních přednesů motivují i nás k lepším a dokonalejším výkonům. Nabízíme alespoň několik fotografií pro ilustraci naší práce. 

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Zuzana Kramarenková

Další aktuality: