Bilingvní metoda CLIL v hodinách přírodopisu

Ve třídách VII.S a VIII.S se žáci učí přírodopis prostřednictvím metody CLIL (Content and Language Integrated Learning). Metoda CLIL je integrovaná vyučovací metoda, kdy nejazykový předmět je vyučován pomocí mateřského jazyka a cizího jazyka zároveň, konkrétně angličtiny. Výhodou této metody je fakt, že žáci si tak osvojují znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.

Při výuce využíváme aplikaci Lifeliqe, která disponuje 3D modely dostupných v dvojjazyčné podobě, materiály určené pro výuku metodou CLIL z edice Oxford Read and Discover a materiály čerpané z knih, časopisů či internetu, jež jsou pro výuku přizpůsobeny s ohledem na věk a schopnosti a dovednosti žáků. Velké oblibě žáků se těší krátká výuková videa v anglickém jazyce, která jsou zpestřením probíraného tématu a zábavnou formou tak propojují výuku přírodních věd a jazyka.

Ověřování obsahových i jazykových znalostí žáků probíhá formou společného opakování klíčových pojmů, kladením pokynů a otázek v anglickém jazyce, přiřazováním pojmů či doplňováním anglických slov do textu.

Prohlédněte si fotografie.

Mgr. Karolína Flašarová