Karanténa pro třídy VI. B, VI. S, VII. A, VIII. D a IX. S

Aktuality, covid-19
390

Vážení rodiče,

dne 19. 10. 2021 odpoledne jsme byli informováni o pozitivním výsledku PCR testů ve třídách VI. B, VI. S, VII. A, VIII. D a IX. S. Kontakty byly předány na KHS MSK, která Vám v nejbližší době oznámí vyhlášení karantény. Na očkované žáky se karanténa nevztahuje, mohou pokračovat v prezenční výuce. Pro žáky v karanténě bude zahájena od 20. 10. 2021 povinná distanční výuka prostřednictvím Google Učeben. Další informace budou průběžně předávat třídní učitelé a vyučující jednotlivých předmětů.

Žáci, kteří se účastní distanční  výuky, mají nárok na dotované školní stravování v ŠJ. Oběd ale musí vyzvednout do jídlonosiče jiná osoba, na kterou se karanténa nevztahuje. Pokud o obědy nemáte zájem, je nutné stravné odhlásit!

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Další aktuality:
Menu