Informace ke screeningovému antigennímu testování žáků – 1. a 8. 11. 2021

Aktuality, covid-19

Na základě pokynu MŠMT informujeme o screeningovém antigenním testování žáků ZŠ:

  • Proběhne ve dvou termínech: 1. 11. 2021 a 8. 11. 2021, vždy po příchodu žáků do školy (0. nebo 1. vyučovací hodinu)
  • Využity budou neinvazivní antigenní testy, testování proběhne tzv. samoodběrem
  • Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test)
  • Pokud žák není při testování přítomen ve škole, provede se test v den jeho příchodu.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky a aktivit v ŠD účastnit, ale pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek „pro netestované“ nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech
  • převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy
  • nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m

Tyto speciální podmínky se musí dodržovat do 14. listopadu 2021.

Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy