Distanční výuka pro IX. C a další aktuální informace

Aktuality, covid-19
303

Vážení rodiče!

Na základě aktuálních informací oznamuji, že ve třídě IX. C bude ve dnech 25. 10. a 26. 10. 2021 vedena výuka distanční formou. O případném zařazení třídy do karantény rozhodne KHS MSK podle výsledků PCR testů žáků.

Na pondělí a úterý před podzimními prázdninami ředitelské volno vyhlášeno není, probíhá výuka. Ve třídách, které jsou z rozhodnutí KHS v karanténě, je povinná výuka vedena distanční formou. Žáci, kteří mají problém s připojením, kontaktují školu telefonicky a výukové materiály jim budou připraveny k vyzvednutí na vrátnici. Učivo mohu vyzvednout pouze jiné osoby, kterým nebyla nařízena karanténa.

O vyhlášení karantény nerozhoduje škola, ale pouze příslušná KHS. Prosím tedy rodiče žáků, aby poté, co obdrží zprávu z hygieny, informovali třídní učitele o datech zahájení a ukončení karantény.

Ve společných prostorách školy, školní družiny a školní jídelny nadále platí pro všechny osoby povinnost zakrytí dýchacích cest. Škola jako orgán veřejné moci musí vždy dodržovat platné právní předpisy. Je vázána právními povinnostmi:

  • Zajistit bezpečnost a ochranu žáků dle ustanovení § 29 odst. 2 školského zákona v platném znění
  • Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců dle ustanovení § 101 odst. 1 zákoníku práce v platném znění

Připojuji:

Děkuji všem za spolupráci, přeji hezké podzimní prázdniny a hlavně hodně zdraví!

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Další aktuality:
Menu