fbpx

Desatero pro primární prevenci

Aktuality
148

Naše škola se zapojila do projektu „Desatero pro primární prevenci“ společnosti Presafe a podporovaném MŠMT ČR.

Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách. Série videoklipů a kvízů k jednotlivým projevům rizikového chování je určena žákům 2. stupně základních škol. Jednotlivá témata budou pedagogové v průběhu měsíce října – prosince 2021 zařazovat do přímo do výuky rodinné a občanské výchovy.

S kterými tématy se žáci mohou seznámit?

  • Užívání tabákových výrobků – Nekouřit je COOL!
  • Stalking – Umět se bránit je COOL!
  • Týrání a zneužívání dětí – Nebýt obětí je COOL!
  • Užívání návykových látek – Neexperimentovat je COOL!
  • Domácí násilí – Zastavit domácí násilí je COOL!
  • Alkoholismus – Nezačít je COOL!
  • Šikana – Postavit se šikaně je COOL!
  • Poruchy příjmu potravy – Přijmout se je COOL!
  • Sebepoškozování – Přijmout pomoc je COOL!
  • Nelátkové závislosti – Nebýt závislý je COOL!

Mgr. Lenka Jeřábková a Mgr. Pavlína Zátopková, školní metodičky prevence

Další aktuality:
Menu