Šablony III – pův. ZŠ Klegova 27 – informace o projektu

Šablony III – pův. ZŠ Klegova 27

Název projektu: OP VVV Podpora vzdělávání 2021 – 2023

Registrační č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021290

Doba realizace projektu: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

Finanční dotace: 738 645 Kč

Projekt je zaměřen na zajištění personální podpory ZŠ – školní speciální pedagog, spolupráci mezi pedagogy formou tandemové výuky a rozvoj kompetencí pedagogů při přípravě a vedení projektové výuky.

Šablony – aktivity projektu:

  • II/1: Personální podpora ZŠ – školní speciální pedagog
  • II/7: Spolupráce mezi pedagogy formou tandemové výuky
  • II/12: Projektový den ve výuce
  • II/13: Projektový den mimo školu