Školní celebrity ve školním roce 2020/2021

Kteří žáci byli v tomto netradičním školním roce vybráni jako školní celebrity…?

Komu bylo předáno drobné ocenění na konci školního roku…?

Kdo si zaslouží obdiv spolužáků…?

Prohlédněte si školní celebrity ve školním roce 2020/2021.

Další aktuality: