Přání

Aktuality

Milí žáci, rodiče, kolegové!

Máme za sebou zcela mimořádný školní rok. Pro všechny byl hodně náročný, museli jsme se vyrovnat s obavami ze zákeřného viru a neznámé nemoci, místo kroužků a volnočasových aktivit jsme seděli zavření doma. Situaci nám znepříjemňovaly povinné roušky a respirátory a kdo by se nadál, že každý pracovní týden budeme začínat šťouráním v nose a netrpělivým čekáním na jednu čárku na antigenním testu. A co teprve vyučování! S nástrahami distanční výuky se museli opět vyrovnávat žáci, učitelé i rodiče. V naší krásné mateřštině zdomácněla ne příliš zvukomalebná slova jako antigen, lockdown či home office. Asi bude ještě nějakou dobu trvat, než se situace dostane do normálu, ale poslední teplé a slunečné letní dny nám postupně vracejí dobrou náladu a optimismus. Jsou před námi letní prázdniny, celé dva měsíce, kdy už snad budeme moci ven do přírody, k vodě, na tábor…

Tento neobvyklý školní rok bude i rokem další změny. Jak už víte, od 1. srpna 2021 se slučuje Lukáška s Klegovkou. Nový školní rok 2021/2022 už bude v září zahájen pod novou hlavičkou: Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace. Třídy v každém ročníku budou označeny, jak je zvykem, písmeny  A, B, C… V každém ročníku bude i nadále pokračovat třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy – ta bude pro rychlejší orientaci označena písmenem S. Takže například v 1. ročníku budeme mít třídy I. A, I. B a I. S. Pokračovat bude spolupráce s fotbalovým klubem, všichni žáci budou moci využívat sportovní hřiště v okolí školy, obě tělocvičny i celé opravené atrium.

Naše školy jsou tady v jednom objektu vedle sebe 50 let, denně se potkáváme, známe se navzájem od vidění. Nemáme sice kouzelný proutek, jehož mávnutím by všechny problémy odezněly, ale máme ve svých názvech jména MUDr. Ludvíka Klegy a MUDr. Emílie Lukášové. To byly osobnosti, které zasvětily svůj život pomoci ostatním a snažily se lidi spojovat. Pojďme tedy odhodit vzájemnou rivalitu, navažme na společné tradice a společně vytvořme školu, kde se budeme všichni cítit dobře!

Přeji všem krásné prázdniny a hodně zdraví!

Petra Kalousková, ředitelka školy

Další aktuality: