Mluvím, čtu a rozumím II – Výsledky komixování

Celý duben jsme v rámci projektu Mluvím, čtu a rozumím II komixovali na téma Celý svět pomáhá. Soutěž probíhala v hodinách výtvarné výchovy na celém 2. stupni a paní učitelky Jana Gořulová a Gabriela Černocká nejenže celou akci řídily, ale měly i nelehký úkol vybrat ty nejpovedenější práce.

Všichni jste totiž dokázali, že pomáhat vám není cizí a že jste připraveni pomoci nejen svým kamarádům, všem lidem, ale i ohroženým zvířatům, znečištěné přírodě…

Podívejte se na 24 nejpovedenějších prací vystavených ve vestibulu naší školy. Jejich autoři byli odměněni výtvarnými potřebami zakoupenými za finanční podpory Statutárního města Ostravy, které se s námi podílí již na druhém ročníku tohoto úspěšného projektu. 

Poděkování patří také paní učitelkám Janě Gořulové a Gabriele Černocké za organizaci celé akce a výstavu ve vestibulu školy. A kdo jste nevyhráli a máte rádi knihy, neváhejte a přihlašte se do další akce našeho projektu –  LITERÁRNÍHO KVÍZU, který proběhne již tento čtvrtek 3. 6. od 14 hodin v klubovně Lukin.

Prohlédněte si všechny vítězné komixy.

Mgr. Lucie Kmošťáková

Projekt Mluvím, čtu a rozumím II je financován Statutárním městem Ostrava.