Pozvi vědce do výuky – on-line hodina chemie

„Pokrok vědy spočívá především na mladých lidech. Ti musí dostat všemožné podněty, aby našli ve vědě svou perspektivu.“ Jaroslav Heyrovský

Pro zpestření tradičních on-line hodin jsme zvolili možnost pozvat si odborníka do hodiny chemie. Naše pozvání přijala Ing. Květoslava Stejskalová, CSc., fyzikální chemička z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Je to nejen odborník na slovo vzatý, ale také popularizátorka přibližující vědeckou profesi mladým zájemcům o studium přírodních věd. Před začátkem on-line hodiny panovala mezi žáky obava, zda budou znát odpovědi na případné dotazy, zda „vědecká hodina“ nebude jen nudnou přednáškou, atd.

Jejich obavy byly během chvíle rozptýleny. Paní inženýrka byla velmi sympatická, usměvavá a energická. Sdělila žákům, ve kterých zaměstnáních mohou poznatky z přírodních věd zužitkovat. Blíže byl představen prof. Heyrovský, jeho život, studia a objevy včetně udělení Nobelovy ceny za chemii. Dále se žáci dozvěděli informace o různých metodách a přístrojích využívaných v oblasti fyzikální chemie. Žáci zjistili velmi úzkou spojitost mezi fyzikou a chemií. Řeč se dostala i na složení duhy, viditelné světlo, nanomateriály a jejich využití… Byly rovněž prezentovány on-line pokusy, které lze zkusit i doma. „Alchymistovy hrátky s mědí a jak na zlato“ si rovněž společně vyzkoušíme po návratu do školy.

Paní inženýrka „Katalýza“ obohatila výuku a my jí za to moc děkujeme! Tato beseda proběhla v rámci projektu Třída 3D badatelů.

Prohlédněte si certifikáty pro jednotlivé třídy.

Mgr. Martina Veřmiřovská

Další aktuality:
Menu