Zápisové lístky – předání zákonným zástupcům

Vážení rodiče,

upozorňujeme Vás, že si zápisový lístek můžete vyzvednout v pondělí 29. 3. 2021 od 9:00 do 13:00 a v úterý 6. 4. 2021 od 13:00 do 15:00 ve vestibulu školy. Pokud Vám tyto termíny nevyhovují, kontaktujte mě e-mailem (martina.vermirovska@zslukasove.cz), abychom se domluvili na náhradním termínu.

Zápisový lístek nemůžeme předat žákům, dle platné legislativy jej smíme vydat jen zákonnému zástupci žáka, který převzetí zápisového lístku potvrdí svým podpisem.

Zápisový lístek si pečlivě uschovejte až do doby, kdy bude Vaše dítě přijato na SŠ. Pak vyplníte 1. část zápisového lístku a odešlete nebo ho osobně doručíte na střední školu, kam byl žák přijat a kam se rozhodl nastoupit – nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy ředitel střední školy zveřejní seznam přijatých uchazečů. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Vzít zpět zápisový lístek nově školský zákon neumožňuje.

Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky, protože ho chce uplatnit na jiné škole, kam byl přijat na základě odvolání. V tomto případě si vyzvednete osobně zápisový lístek na SŠ po předložení Rozhodnutí o přijetí na odvolání a škola Vám potvrdí zrušení zápisu na lístek. Pak vyplníte jeho 2. část a odevzdáte na SŠ, kam se Vaše dítě dostalo na základě odvolání.

Mgr. Martina Veřmiřovská