Poděkování

Děkujeme ing. Břetislavu Kovářovi za darované stolní hry, hračky a další vybavení do školní družiny.

Vše určitě najde uplatnění i pro činnost v kroužcích a jiných volnočasových aktivitách pro děti.

Mgr. Petra Kalousková, ředitelka školy

Další aktuality: