Přijímací řízení na střední školy – aktuální informace

Vážení rodiče a žáci,

zveřejňujeme aktuální informace a termíny týkající se přijímacího řízení na střední školy:

  • žáci obdrželi vzorovou přihlášku a mají Atlas školství MSK, se kterým pracujeme;
  • pokud bude přihláška zpracovávána naší základní školou, dodejte nám podklady do 28. ledna 2021 (další informace mají žáci v Google Učebně);
  • vzorová přihláška byla žákům rovněž zaslána i e-mailem;
  • v rámci předmětu Volba k povolání (PČ) se pro rodiče uskuteční on-line hodina: čtvrtek 21. ledna 2021 od 16 hodin;
  • pro rodiče žáků 5. ročníku: vyplněnou originální přihlášku (nebo dvě) doneste ke kontrole a podpisu, popř. nechejte na vrátnici školy po předešlé domluvě, nejpozději do 18. února 2021;
  • prosíme všechny rodiče, aby sledovali stránky příslušných středních škol.

Kontakt na kariérového poradce školy:

Mgr. Martina Veřmiřovská, e-mail: martina.vermirovska@zslukasove.cz; po domluvě možná i osobní konzultace.