Olympiáda v českém jazyce 2020/2021 – výsledky školního kola

Tradiční soutěž žáků se zájmem o český jazyk Olympiáda v českém jazyce proběhla v letošním školním roce netradičně. …Nebo možná pro letošek tradičně… distanční on-line formou.

Osm odvážných „mušketýrek a mušketýrů“ z 8. a 9. tříd zasedlo 27. listopadu 2020 ke svým počítačům, aby za dvě hodiny „naklikali“ odpovědi on-line kvízových otázek a vyzkoušeli si psaní on-line slohové práce. Otázky soutěže směřovaly nejen k praktickému využití mateřského jazyka, ale jako obvykle obsahovaly i pár jazykových záludností, třeba v podobě dvojznačných vět. Téma slohové práce určitě vyhovovalo „knihomolům“ – V mé knihovničce nesmí chybět…

A jak to dopadlo? Zvítězila Tereza Billová z 9. A, v závěsu za ní se umístil Ondřej Dvořák z 9. B. Oba žáci postupují do okresního kola, které se bude konat v lednu 2021 také on-line. Velkou pochvalu za zajímavý sloh zaslouží Alice Škrabálková z 9. B.

Žákům postupujícím do vyššího kola soutěže přejeme hodně štěstí!

Za vyučující českého jazyka Mgr. Lenka Jeřábková